Dorota Olech
2022-09-24
Kraków
Galeria "Stacja Badawcza"